Loopgroep Meers gaat met zomerreces

Een achttal lopers  verzamelde zich vanmorgen voor de laatste training voor de zomervakantie. De afgelopen dagen was het kwik de 30 graden gepasseerd. De hitte was voelbaar. Robbert had al een loopje van 30 minuten erop zitten en kwam met een enigszins rood aangelopen gezicht aanlopen, drijfnat van de zweet. Geen al te best vooruitzicht om aan een training te beginnen. Zou ons dit lot vandaag ook beschoren zijn?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGelukkig had de trainer met alles rekening gehouden. De training zou én korter zijn en rekening houden met de zonnestand. Met de opkomende zon links van ons, beschermd door boomrijen vertrokken we om heel snel de verkwikking van het bos op te zoeken. De training verliep dan ook voor de meeste lopers zonder een centje pijn. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dee training werd afgesloten met een gezellig onderonsje op een terrasje aan de voet van de Slingerberg. Geniet van jullie vakantie en voor de thuisblijvers als je wil blijven lopen zal er elke zondagmorgen om 9 uur wel iemand aan het kasteelpark staan om je te vergezellen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jan

 

Maatschappelijke betrokkenheid, bewegen en bescheidenheid.

 

In elke nieuwsbrief staat een reportage over dorpsgenoten of activiteiten die een grote bijdrage leveren aan Meers. Of om met de woorden van onze Koning te spreken: de participatiemaatschappij. Deze keer interviewde Giotta Antoniou dorpsgenoot Cel Thans.

Maatschappelijke betrokkenheid, bewegen en bescheidenheid.

Een interview met Cel Thans. Een maatschappelijk betrokken inwoner van Meers. Over sport, groenvoorziening, jeugd, zorg, muziekcultuur en vooral over ‘hoe maken we het samen waar?’

Mensen kennen Cel van verschillende activiteiten, zoals de atletiek (de loopgroep) en de gemeentelijke politiek.

Gemeentelijke politiek
“Nou ja, gemeentelijke politiek klinkt zo…, hoe moet ik dat nu zeggen? Waar het mij om gaat” zegt Cel, “is dat ik de commissie maatschappelijke zaken ondersteun. Uit sociale betrokkenheid, zonder ambitie om voorop te lopen. Sport en sociale accommodaties zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid en het welbevinden binnen onze gemeente. Samen en in groepsverband heb je de kracht en de macht om moeilijk stuurbare situaties te beïnvloeden. De commissie maatschappelijke zaken heeft raakvlakken met het nieuwe sociale domein. Er gaat veel veranderen de komende jaren met de transitie van de zorg en de jeugdzorg naar de gemeente. Communiceren is daarin heel belangrijk. Datgene wat je overbrengt moet begrijpelijk zijn voor de raad en voor de gemeenschap”. Cel is een gematigd optimist. “Je moet lering trekken uit processen uit het verleden zonder daar in te verharden. De locale politiek moet geen bezigheid zijn voor het persoonlijke belang. Hoe bescheidener de mens hoe inhoudelijker het beleid wordt. Wat je wilt in de locale politiek is invloed ten gunste van de gemeenschap. Het kernenbeleid en de activiteiten van het DOP zijn hier mooie voorbeelden van”.

dop-jun14-cel01

Een greep uit de activiteiten waar Cel zich voor inzet.

Het behoud van de voetbalclub in Meers, zodat kinderen kunnen blijven sporten. “Sport geeft de mens impulsen. Social media zijn helemaal oké. Echter niet ten koste van bewegen en ontmoeten van leeftijdgenoten via sport”.
Groenvoorziening bepaalt mede de leefbaarheid in een dorpskern. Dit gaat samen met behoud van natuur in de Maasvallei. Recent is een waterpunt in de Maasband aangelegd, een rustpunt voor wandelaars en fietsers. “Een project om trots op te zijn”, zegt Cel. “Van het natuurgebied dat ontstaat tussen Borgharen en Maasbracht zullen velen kunnen genieten. De dijkaanleg en grindwinning zijn nog niet ten einde en de hoop is dat deze projecten zowel voor natuur als beleidsmatig zonder vervelende gevolgen voor inwoners worden afgeleverd”.
De speeltuin waar Cel toestellen onderhoudt en verbetert en nieuwe of gebruikte toestellen plaatst met een team van mensen. Wiel Hendriks gaf in de jaren ’90 de eerste aanzet. Cel werkt de technische aspecten uit. Zo kan er bespaard worden op het budget, dat toch al beperkt is. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om nieuwe toestellen en middelen in te zetten voor ouderen. De speeltuin ontwikkelt in de ruimte en zorgt voor mobiliteit en bewegen voor meerdere leeftijdsgroepen.
De dorpsontmoetingsplaats is nu gevestigd in het patronaat en voorziet in ouderencontact. Een mooi streven is om een toekomstgerichte accommodatie met een centrale ligging tot stand te brengen met alle noodzakelijke faciliteiten voor de zorg aan ouderen. Cel draagt hier graag een steentje aan bij in de gesprekken met de werkgroep.
Muziekcultuur. “Meers beschikt over een multifunctioneel centrum dat voor vele doeleinden gebruikt kan worden. Er gelden echter veel ingewikkelde regels en reglementen. Het is een uitdaging om daar een weg in te vinden zodat het centrum maximaal ingezet blijft voor de gemeenschap, de jeugd en de fanfare. Zoals vele muziekverenigingen verkeert ook de fanfare van Meers in zwaar weer”.
De jeugd is het grootste aandachtspunt. “Van betaalbaar kunnen wonen en een (eerste) huis kunnen kopen, beschikbaarheid van banen, voortbestaan van de school tot activiteiten die een band en loyaliteit vragen voor langere duur. We leven in een maatschappij waarin direct resultaat op de voorgrond staat”, zegt Cel. “Dit maakt dat processen in de beleving van jongere mensen te lang duren en ongeduldigheid kan ontstaan. Vroeger werden activiteiten in het dorp, zoals de fanfare, veel meer gedragen door de familie”, vertelt Cel. “Groepsvorming heeft nu een veel grotere invloed. Ook zekerheid op arbeid is veranderd, ooit was er werk genoeg. Heel begrijpelijk allemaal en bijzonder om deze veranderingen te zien”. Cel waarschuwt echter dat ook de moderne tijd zijn valkuilen kent. “Internet en social media zijn gevaarlijk als deze eenzijdig gebruikt worden. Doe-dingen blijven belangrijk, bewegen, samen zijn, met elkaar omgaan, je happy voelen”.

dop-jun14-cel02

20 jaar loopgroep.
De loopgroep viert in de zomer haar 20-jarig bestaan. Zolang Cel energiek en gezond is hoeven de leden niet te vrezen dat hij deze bezigheid neerlegt. “Lopen heeft mij veel gebracht” vertelt Cel. “Vooral veel mensenkennis, aanvoelen hoe met mensen om te gaan en balans tussen lichaam en geest”. Dit was ook de reden om in 1994 met een kleine groep vrijwilligers een loopgroep te starten. Die is inmiddels enorm gegroeid en kent een grote verscheidenheid aan deelnemers. Cel wenst ieder mens toe te bewegen, het plezier hierin te ontdekken en vooral op avontuur te gaan en de inhoud van jezelf te ontdekken. “Door je hoofd te luchten, te werken vanuit het lichaam en het hart heeft het lopen een steeds beter effect op de lichamelijke conditie. Iedereen die dat wil, kan lopen. Het is ook mooi om te zien hoe mensen die niet zo goed durven, zich niet betrokken voelen of in psychische nood verkeren, opbloeien door stap voor stap een looptraject aan te gaan en plezier en contacten met mensen weer ontdekken. Op donderdagavond om 19.00 uur is altijd de instroom waarbij in een ontspannen sfeer veel aandacht besteed wordt aan nieuwe lopers ”. Cel vindt het bijzonder en zeer verheugend dat lopen een ware ‘hype’ aan het worden is. “Deels zal dit te maken hebben met ons bewustzijn rond gezondheid en deels omdat het een niet dure sport is die door iedereen te beoefenen is”.

Geluk en Meers over 10 jaar
“We moeten waakzaam zijn”, zegt Cel. “Wat afbrokkelt aan faciliteiten komt niet meer terug en de beleidsveranderingen gaan snel. Als we maar niet ‘veramerikaniseren’ en ons geluk aan ons voorbij laten schieten”. Hiermee bedoelt Cel dat we niet wegzakken in een leven waarin het doel alleen maar consumeren is en streven naar de nieuwe trend. In contact zijn met andere mensen en doe-dingen zorgen er voor dat je je happy kunt voelen. Cel geniet van de actieve maatschappelijke betrokkenheid en zijn familie. Hij houdt ervan om samen met zijn vrouw Els te wandelen of te kamperen in de mooie natuur van de Maasvallei, Zeeland of de Waddeneilanden.

Het water is de verbindende factor in deze laatste opsomming. “In 1993 zorgde het water voor een crisis die mensen in het dorp bij elkaar bracht”, vertelt Cel. “Soms zorgt een crisis voor verbondenheid en contact”. Cel wenst iedereen toe dat de veranderende maatschappelijke omstandigheden waarin we leven gaan zorgen voor verbondenheid en samen zaken oppakken. Een ding is zeker; Cel blijft zich hiervoor inzetten.